جلسۀ اول: کجا تبلیغ کنیم؟

در این جلسه آموزشی سعی داریم تا به سوالات زیر پاسخ دهیم.

📌کجا تبلیغ کنیم که نتیجه بگیریم؟
📌چه جاهایی می‌توان تبلیغ کرد؟
📌چه رسا‌نه‌هایی برای تبلیغ خدمات و محصول ما مناسب هستند؟
📌انواع تبلیغات در فضای آنلاین کدامند؟

جلسه دوم : کجا تبلیغ کنیم

📍جلسه دوم: با چه محتوایی تبلیغات انجام دهیم؟
برای دوستانی که نتوانستند ویدئو را دانلود کنند😁
در این جلسه به سوالات زیر پاسخ داده می‌شود:
📌کجا تبلیغ کنیم؟
📌هدف شما در تبلیغات چیست؟
📌چه قالبی برای تبلیغات مناسب تر است؟
📌چه محتوایی برای تبلیغات مناسب تر است؟
📌چگونه از قصه گویی استفاده کنیم؟
📌چگونه لینک قرار دهیم؟
📌چه مزیتی به کاربر بدهیم؟
📌آیا با یک شکل تبلیغ کنیم یا شکل تبلیغ را عوض کنیم؟
📌آیا محتوای تبلیغ با زمان ربط دارد یا خیر؟
ویدئو را تا انتها ببینید و تمرین نهایی را انجام دهید .

جلسه سوم : چه پیشنهادی برای مخاطب داشته باشیم تا به درآمد برسیم؟

در این جلسه به سوالات زیر پاسخ داده می‌شود:
📌بهترین پیشنهاد، محتوای تبلیغ
📌چه‌پیشنهادهایی می‌توان داشت؟
📌چطور به مزایا اشاره کنیم؟
📌چطور از مخاطب مشارکت بگیریم؟
📌چطور احساس ضرورت ایجاد کنیم؟
📌چگونه از تصویر و ویدئو استفاده کنیم؟
📌چطور اعتماد مخاطب را جلب کنیم؟
📌چطور از نتیجه گزارش کنیم؟
ویدئو را تا انتها ببینید و تمرین نهایی را انجام دهید